آیا خانه شما دارای اتصالات فاضلاب مناسب است؟

آیا خانه شما دارای اتصالات فاضلاب مناسب است؟

آیا می‌دانستید که خانه‌های مدرن باید دارای سیستم تخلیه مجزا برای آب باران و فاضلاب باشند و اگر اتصالات اشتباه داشته باشید ممکن است باعث آلودگی آب شوید؟ جای نگرانی نیست، آروین مهام اینجاست تا کمک تان کند! اکثر خانه های مدرن که پس از سال 1350 ساخته شده اند، دارای زهکشی جداگانه برای دفع…